flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Історична довідка

Окружний суд утворений у м. Єлисаветграді (нині м. Кропивницький) у 1874 році за клопотанням міського громадського управління і повітового земства шляхом затвердження Російським Імператором рішення Державної Ради. Відкриття окружного суду відбулось 1 липня 1874 року.

Окружний суд був розташований у спеціально придбаному державою у статського радника К.В. Соколова-Бородкіна будинку, 1845 року забудови, по вул. Великій Пермській, 2, де у даний час перебуває Кропивницький апеляційний суд.

Першим головою Єлисаветградського окружного суду був В.А.Арістов. Наступним головою окружного суду, до 15 січня 1897 року працював К.І.Алексєєв, після смерті якого посаду голови окружного суду обіймав дійсний статський радник В.К.Губер.

Через відсутність, на момент складання цієї історичної довідки, письмових даних про діяльність окружного суду в період з 1897 року до 1917 року, та даних про діяльність суду з 1917 року до 1939 року, інформації про керівництво судовими інституціями Єлисаветграда, Зінов’євська, Кірово, та Кіровограда з 1897 року до 1955 року, перелічені відомості не відображаються у даній історичній довідці.

 

У 1939 році був утворений Кіровоградський обласний суд, який діяв до окупації німецькими військами у 1941 році м. Кіровограда. З 1944 року, після звільнення міста від окупації, обласний суд відновив свою роботу, і діяв у такому статусі до 5 липня 2001 року.

Кіровоградський обласний суд складався із двох колегій: судової колегії з цивільних справ та судової колегії з кримінальних справ. Обласний суд очолював голова обласного суду. Судові колегії очолювали голови судових колегій – вони ж одночасно являлись заступниками голови обласного суду. Судові колегії складались із штатних членів обласного суду. У обласному суді із числа голови суду, його заступників та членів суду утворювалась президія обласного суду. У розгляді кримінальних справ та окремих цивільних справ приймали участь, з правами суддів, представники громадськості, обрані відповідно до діючого законодавства – народні засідателі, які не були штатними працівниками обласного суду.

Структура обласного суду до 1980 року виглядала наступним чином:

 

-         секретаріат;

-         судова колегія з кримінальних справ;

-         судова колегія з цивільних справ;

-         президія обласного суду

 

Кіровоградський обласний суд підпорядковувався Міністерству юстиції України.

Функції обласного суду полягали у розгляді по першій інстанції віднесених до його компетенції кримінальних справ. Також обласний суд виконував функції касаційної інстанції – члени обласного суду розглядали касаційні скарги та протести прокурора на рішення, вироки, ухвали народних судів та постанови народних суддів, що не набрали чинності.

Президія обласного суду розглядала у порядку судового нагляду протести на ті, що набрали чинності, рішення, вироки, ухвали народних судів і ухвали судових колегій обласного суду, які виносились за касаційними скаргами та протестами. Протести у порядку нагляду за діючим на той час законодавством, як по цивільних, так і по кримінальних справах, мали право вносити прокурори, та голова обласного суду.

Крім того, президія обласного суду розглядала питання роботи судових колегій і апарату суду, матеріали вивчення судової практики, та надавала допомогу народним суддям в правильному застосуванні ними законодавства.

Голова Кіровоградського обласного суду призначався терміном на 5 років.

З набранням Україною самостійності, тобто з 24 серпня 1992 року, також із прийняттям 15 грудня 1992 року Закону України “Про статус суддів” та 28 червня 1996 року Конституції України, які визначили судову систему незалежною гілкою державної влади, з 1992 року обласні суди, а потім і апеляційні суди, не мають адміністративного підпорядкування.

Відповідно до ст.ст.5,6,7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій України” від 21 червня 2001 року №2531-ІІІ Кіровоградський обласний суд з 5 липня 2001 року набув статусу апеляційного суду Кіровоградської області, та продовжив здійснювати у встановленому порядку судочинство у справах, віднесених процесуальним законодавством до його підсудності.

Відповідно до наказу голови Кіровоградського обласного суду №111 від 6 серпня 2001 року судові колегії обласного суду в цивільних та кримінальних справах, голови цих колегій, набули статусу судових палат апеляційного суду області з цивільних та кримінальних справ та голів відповідних палат апеляційного суду області. З виданням даного наказу голова Кіровоградського обласного суду прийняв на себе виконання обов’язків голови апеляційного суду Кіровоградської області.

Указом Президента України №452/2017 від 29.12.2017 року «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах» постановлено ліквідувати Апеляційний суд Кіровоградської області та утворити Кропивницький апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Кіровоградську область, з місцезнаходженням у місті Кропивницькому.

З 5 жовтня 2018 року у історичній будівлі по вулиці Великій Пермській, 2 розпочав свою роботу Кропивницький апеляційний суд.