flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Важлива інформація щодо надсилання судових повісток в електронній формі

13 лютого 2023, 10:58

Наказом Державної судової адміністрації України  від 23.01.2023 № 28 затверджено Порядок надсилання судових повісток, повідомлень і викликів учасникам судового процесу в електронній формі.

Відтепер надсилання учасникам судового процесу судових повісток, повідомлень і викликів в електронній формі здійснюється шляхом направлення в месенджері через програмний додаток або SMS-повідомлення за допомогою автоматизованої системи документообігу суду (АСДС).

Судовий виклик надсилається учаснику судового процесу за наявності відповідної заяви та технічної можливості. Таку заяву потрібно підписати власноруч або кваліфікованим електронним підписом та подати до суду.

У разі зміни номеру мобільного телефону учасника судового процесу, або за наявності інших обставин, які перешкоджають отриманню ним судових викликів, учасник судового процесу повинен невідкладно подати до суду відповідну інформацію.

 

                 Додаток 1

                                                                          до Порядку надсилання судових повісток,

                                                                            повідомлень і викликів учасникам судового

                                                   процесу в електронній формі

 

Зразок заяви на отримання судових повісток,

повідомлень і викликів в електронній формі

 

                              

                                                                                                                                                                    Судді (Назва суду)                                    

                                                                                                                                                                    __________________________________________

                                                                                                                                                                    (ПІБ заявника у родовому відмінку)

                                                                                                                                                                    який (яка) мешкає за адресою:                               

                                                                                                                                                                    __________________________________________ 

                                                                                                                                                                    (адреса місця розташування)

                                                                                                                                                                    Мобільний телефон: _________________________

                                                                                                                                                                    е-mail: ____________________________________

                                                                                                                                                                    Справа № _________________________________

 

Заява

 на отримання електронних повісток

 Прошу надсилати судові виклики в електронній формі на мій мобільний номер телефону  +380________________________.

Погоджуюсь з транслітерацією українського алфавіту латиницею у разі отримання судового виклику у формі SMS-повідомлення.

Про зміну номеру мобільного телефону та обставин, які перешкоджатимуть отриманню електронних повісток, зобов’язуюсь повідомити суд. Офіційної адреси в електронному кабінеті не маю.

 

"___" _________ 20___ року __________ ___________________                                          

                                             (Підпис)             (ПІБ заявника)