Задати питання
flag Судова влада України

Звіт керівника апарату щодо підведення підсумків роботи апарату в 2016 році

Апарат апеляційного суду здійснює функцію організаційного забезпечення роботи суду відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про апарат суду, спрямовану як на діяльність по здійсненню правосуддя, створенню необхідних умов для реалізації прав і виконання обов’язків учасників судового процесу, так і на забезпечення функціонування суду як державної установи і юридичної особи та підтримання належних умов для перебування і роботи в суді його працівників та громадян.

Завданням апарату суду є постійна робота направлена на забезпечення функціонування суду в такому режимі, щоб максимально сприяти суддям у здійсненні правосуддя, звільнення суддів від необхідності вирішення адміністративних та управлінських питань та забезпечення максимальної ефективної роботи всіх підрозділів та служб.

Керівником апарату здійснюється комплекс заходів, пов’язаних із безпосереднім керівництвом апаратом суду, взаємодією з Державною судовою адміністрацією України, організацією діловодства, виконання планів роботи, реалізацією єдиної державної політики у сфері державної служби, прийняттям на роботу, звільненням, заохоченням, дисциплінарним стягненням та іншими, передбаченими Положенням про апарат суду функціями.  

Структурні підрозділи суду (відділи) створюють відповідні умови для чіткого визначення обов’язків кожного співробітника та надають можливість керівникам вибудувати ефективну систему делегування.

В 2016 році робота апарату апеляційного суду Кіровоградської області була направлена на оперативне виконання організаційних завдань, як передбачених Планом роботи суду, так і визначених окремими наказами Державної судової адміністрації України.

   На початку 2016 року підготовлено План роботи та Графік відпусток суддів та працівників апарату суду, а також проведено декларування за 2015 рік суддів та державних службовців, про результати декларування направлено звіт до Державної судової адміністрації України.

У жовтні – грудні 2016 року у зв’язку з початком роботи сайту Національного агентства з питань запобігання корупції в строки заповнені електронні декларації суддів та державних службовців категорії «Б».

В 2016 році проведена державна статистична звітність відносно проходження державної служби та з інших питань, підготовлені та подані такі звіти:

Протягом року кадровою службою суду проводилась підготовка матеріалів для направлення до Вищої ради юстиції (зараз – Вища рада правосуддя) у зв’язку із поданням заяв суддів про відставку. Всього направлено 23 заяви та матеріали. Частина матеріалів за заявами суддів були повернуті.

Звільнено у відставку у 2016 року 11 суддів (Петрова І.М., Поступайло Н.І., Бубличенко В.П., Белінська І.М., Сукач Т.О., Кривохижа В.І., Деревінський С.М., Лещенко Р.М., Чорнобривець О.С., Суржик М.М., Фомічов С.Є.)

Після прийняття рішень про звільнення суддів у відставку в найкоротші строки підготовлені матеріали для звернення до управління Пенсійного фонду України у м. Кропивницькому для оформлення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

Протягом 90 днів з дня набрання чинності Законом України «Про судоустрій і статус суддів» кадровою службою забезпечено подання суддями декларацій доброчесності та декларацій родинних зв’язків.                                                                                                                             У грудні 2016 року ці декларації були направлені до Вищої кваліфікаційної комісії України.

Організація роботи комісії соціального страхування також здійснюється кадровою службою суду.

В 2016 році оформлено  36 протоколів засідань із соціального страхування відносно оплати  135 листків непрацездатності.

Робота комісії із соціального страхування суду проводиться у відповідності з Положенням про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соцстраху № 25 від 23.06.2008р.

1 травня 2016 року набрав чинності Закон України «Про державну службу» № 889-VIII від 10.12.2015р.

Оскільки Закон визначає загальні правові та організаційні засади  державної служби для конкретизації окремих механізмів дії закону Кабінетом Міністрів України прийнято ряд відповідних постанов:

№ 229 від 25.03.2016р. «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби»

№ 268 від 06.04.2016р. «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування у 2016 році»

№ 270 від 06.04.2016р. «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток»

№ 271 від 06.04.2016р. «Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування»

№ 289 від 06.04.2016р. «Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям»

№ 292 від 06.04.2016р. «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» (зі змінами № 322 від 05.05.2016р. № 644 від 14.09.2016р.)

№ 306 від 20.04.2016р. «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовим званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»

№ 500 від 08.08.2016р. «Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»

по патронатній службі:

№ 298 від 20.04.2016р. «Деякі питання працівників патронатних служб в державних органах»

№ 323 від 05.05.2016р. «Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах»

Крім того, деякі питання реалізації Закону «Про державну службу» роз’яснені Міністерством соціальної політики, Національного агентства України з питань державної служби та Державною судовою адміністрацією. Проводились веб-конференції та консультації.

Всі нормативно-правові акти та роз’яснення були враховані та проведено  перерахунок стажів всіх державних службовців та помічників суддів,  визначення рангів і додаткових відпусток за новим законом. Сформовано відповідні таблиці та підготовлені накази.

Працівники, які раніше визначались законом як службовці, перейшли в статус таких, які виконують функції з обслуговування. Посада помічника судді віднесена до патронатної служби.

Про зміну характеру та умов оплати праці працівники апарату були завчасно повідомлені. З метою недопущення погіршення умов оплати праці було встановлено доплату різниці втрати заробітку. 

  В 2016 році керівнику апарату надходили на розгляд і виконання листи, звернення, роз’яснення, контролі та скарги. В основному з питань судового адміністрування звертаються: Державна судова адміністрація України, Вища кваліфікаційна комісія суддів, суди, Фонд соціального страхування, Пенсійний фонд, Податкова, Фонд соціального захисту інвалідів, тощо. Вказані звернення опрацьовані, відповіді надані з додержанням строків.

Суперечливі законодавчі норми у 2016 році викликали чисельні звернення до суду суддів та працівників апарату. В основному звернення суддів стосувались виплати вихідної допомоги при виході у відставку.

23 працівника апарату суду звернулись із заявами про перерахунок заробітної плати, 8 з них подали позови до суду.

Робота по представництву здійснюється заступником керівника апарату.  

По результатам роботи за 2016 рік відділи забезпечення діяльності судових палат виявили високі показники роботи. Працівниками цих відділів службові обов’язки виконувались своєчасно та якісно, план роботи на 2016 рік виконано, будь-які проблемні питання у відділах вирішувались оперативно.

В 2016р. відділом забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах зареєстровано 2778 обліково-статистичної картки (ОСК-19) 22-ц на цивільну справу за апеляційною скаргою, 8 ОСК-17 88-ц на заяву про перегляд рішення (ухвали, судового наказу) у цивільних справах за нововиявленими обставинами та 4 ОСК 22-ц-вп про визначення підсудності. Всього 2790.

Відділом забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах у 2016 році зареєстровано на опрацьовано  969 (2138 арк.) ОСК на кримінальне провадження з перегляду судових рішень (11-кп), 17 ОСК на справу кримінального судочинства (11), 465 ОСК на кримінальне провадження з перегляду слідчих суддів (11-сс), 205 – на скаргу, протест про перегляд постанов про адміністративне правопорушення (33), 273 на подання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого (11-п),                  2 про перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами (11-о),   2173 на клопотання, скаргу, заяву (11-кс) Всього 1929 ОСК та 2173 на клопотання, скаргу, заяву.

Також вказаними відділами вчасно підготовлені піврічний та річний звіти.

Відділ діловодства та обліку звернень громадян-канцелярія

Протягом 2016 року до Апеляційного суду Кіровоградської області надійшло 147 письмових звернень громадян, 29 з яких стосуються незгоди із судовими рішеннями, постановленими судами першої та апеляційної інстанції, в 17 заявах були порушені питання щодо недотримання строків розгляду справ, 10 – несвоєчасної видачі (направлення) судового рішення, 10- ненадання можливості ознайомитись з матеріалами справи.

Також за звітний період надійшло 2 звернення народного депутата та 22 запити на отримання публічної інформації.

Усі звернення були розглянуті, факти, викладені в них перевірені в межах компетенції апеляційного суду та голови суду. Заявникам надані вичерпні відповіді із дотриманням строків, передбачених ст. 20 Закону України «Про звернення громадян»

 Відділ матеріально-технічного та господарського забезпечення

 В 2016 році у відділі матеріально-технічного та господарського забезпечення проведено такі роботи:

 По результатам роботи у 2016 році працівники відділів апарату суду виявили високі показники роботи. Службові обов’язки виконувались своєчасно і якісно. Загалом працівники апарату вірно розуміють та правильно реалізовуються у своїх діяльності поставлені перед ними завдання, виконуються роботу сумлінно та добросовісно. Начальники відділів оперативно реагують на проблемні питання, що виникають в роботі відділів, правильно оцінюють поставлені перед ними завдання, вміють оптимально організувати   роботу підлеглих,  в разі необхідності можуть замінити відсутнього працівника для забезпечення безперебійної роботи.

Протягом 2016 року 12 працівників апарату суду, в тому числі керівник апарату,  заступник керівника апарату, 4 помічника суддів, 2 секретаря судового засідання, 2 головних спеціаліста, консультант суду набули нових знань та навичок на курсах підвищення кваліфікації в Дніпропетровському регіональному відділенні Національної школи суддів.

В березні 2016 року мною пройдено навчання курсу «Судове адміністрування», організованого проектом USAID та університетом штату Мічіган  спільно з Державною судовою адміністрацією та Національною школою суддів в результатні якого підготовлено проект «Навчання, що об’єднує».

Мета проекту - підвищити рівня знань та професійної компетентності працівників апарату суду та націлити їх на роботу в команді. А також створити умови для особистого розвитку працівників, їх самореалізації, обміну досвідом, співпраці та можливості втілення у життя цікавих новаторських ідей, підвищити командний дух, згуртованість колективу.  І в результаті створити комфортний мікроклімат в дусі співпраці та доброзичливості.

Проект був реалізований протягом 2016 року шляхом запровадження циклу навчань серед працівників апарату суду. Треба відзначити, що  більшість працівників позитивно сприйняли ініціативу та активно сприяли проведенню заходів. В рамках проекту було проведено навчання з української мови, законодавства та тренінги з психології.

Для обговорення проблемних питань запровадження нового Закону «Про державну службу» був запрошений начальник територіального управління Нацдержслужби, який повідомив про новий порядок проведення конкурсу на державну службу, присвоєння рангів, розрахунку стажу, тощо.

З української мови проведено 5 семінарів відносно типових помилок у діловому листуванні: окличний відмінок, числівники, правопис великої літери, аналіз процесуальних документів, правила милозвучності. Викладачем запрошена професор Кіровоградського державного педагогічного університету ім.. В.Винниченка Ковтюх С.Л.  

Найбільш цікавими стали бесіди з психологом і практичні заняття, спрямовані на підвищення стресостійкості, які проводив практикуючий психолог, доцент кафедри «Практичної психології» Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка  Зубченко В.В.  

Заняття проводились з таких тем, як:

Формат занять не давав можливості зібрати весь колектив одразу. Навчання проводились окремими групами. І хоча ідеальний результат – об’єднання всіх працівників в єдину команду, напевне, недосяжний. Проте певні позитивні зрушення в цьому напрямку запроваджені.   

Підводячи підсумки роботи апарату у 2016 році, слід відзначити, що організація роботи забезпечувалась на належному рівні. На наступний звітний період заплановано продовження роботи структурних підрозділів відповідно до визначених напрямків та плану роботи на 2017 рік.

  

Керівник апарату                                                               Т.О. Карауш