flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

1. Протоколи зборів суддів.

2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду.

3. Накази голови суду (особи, що виконує) та керівника апарату суду.

 4. Алфавітні покажчики судових справ.

5. Журнали розгляду судових справ та матеріалів суддею (журнали судових засідань).

6. Обліково-статистичні картки.

7. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції.

8.Журнал реєстрації копій апеляційних скарг в адміністративних справах.

9.        Контрольний журнал судових справ і матеріалів, переданих для розгляду судді .

 10.  Журнал обліку розгляду судових справ і матеріалів суддею .

11.  Журнал обліку речових доказів.

12.Журнал обліку касаційних скарг і касаційних подань прокурора.

13. Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ,
організацій.

14. Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом.

15.  Журнал видачі справ для ознайомлення.

16.  Журнал видачі копій судових документів.

17.  Журнал обліку особистого прийому громадян.

18.   Розносна книга для місцевої кореспонденції.

19.   Журнал обліку печаток і штампів суду.

 20.    Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.

21.Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи.

22.Документи щодо оформлення дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

23. Переліки режимних приміщень, зон, територій.

24. Документів з питань технічного захисту інформації (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).

25.   Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.

26.   Акти перевірок наявності секретних документів.

27. Листування з органами Служби безпеки України з питань надання та скасування працівникам допуску до державної таємниці.

28. Номенклатура працівників апеляційного суду, перебування на яких потребує
оформлення допуску до державної таємниці.

29.  Номенклатура секретних справ.

30.  Протоколи засідань експертної комісії з питань державної таємниці.

31.   Журнали обліку вхідних і підготовлених секретних документів.

32.  Акти на знищення секретних документів і справ.

33.   Акти за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації.

34.   Акти з питань здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).

35. Звіт по формі 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних».

36.Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної підготовки без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління.

37.Відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки.

    

 

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Н А К А З

   м. Кіровоград

 

09 січня 2015 р.                                                                 №  2

 

Про затвердження переліку відомостей,

що становлять службову інформацію в

апеляційному суді

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ. Видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затверджену постановою Кабінету Міністрів України № 1893            від 27.11.1998р., наказу Державної судової адміністрації України № 138 від 23.10.2012р. «Про затвердження Типового переліку відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності місцевих та апеляційних судів», керуючись ст. 29 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», - 

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися у документах з організації діяльності апеляційного суду Кіровоградської області:
 1. Затвердити перелік документів в апеляційному суді Кіровоградської області, що містять службову інформацію:
  • Протоколи та рішення зборів суддів.
  • Протоколи оперативних нарад суддів.
  • Накази голови суду з основної діяльності.
  • Журнал реєстрації наказів голови суду з основної діяльності.
  • Номенклатура справ суду.
  • Штатний розпис та зміни до нього.
  • Журнал реєстрації внутрішньої кореспонденції.
  • Звернення (заяви, пропозиції, скарги, листи, доповідні, довідки) суддів та працівників апарату суду.
  • Накази голови суду з кадрових питань.
  • Накази голови суду про відпустки суддів.
  • Накази про відрядження суддів та працівників апарату суду.
  • Накази голови суду на виконання Засад формування колегій суддів.
  • Накази керівника апарату з кадрових питань.
  • Накази керівника апарату про відпустки працівників апарату суду.
  • Журнал реєстрації наказів голови суду з кадрових питань.
  • Журнал реєстрації наказів голови про відпустки суддів.
  • Журнал обліку видачі посвідчень про відрядження суддів.
  • Журнал обліку видачі посвідчень про відрядження працівникам апарату суду.
  • Журнал реєстрації наказів голови суду на виконання Засад формування колегій суддів.
  • Журнал реєстрації наказів керівника апарату з кадрових питань.
  • Журнал реєстрації наказів керівника апарату про відпустки працівників апарату суду.
  • Книга обліку руху особових справ суддів.
  • Книга обліку руху особових справ працівників апарату суду.
  • Книга обліку руху трудових книжок.
  • Особові картки працівників (ф. П-2).
  • Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, копії особистих документів, декларації, характеристики, листки з обліку кадрів) суддів та працівників апарату суду.
  • Протоколи та матеріали засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату суду.
  • Протоколи та матеріали засідань атестаційної комісії.
  • Статистичні звіти: Про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання (форма 6-ПВ), Про травматизм та виробництві (форма 7-ПВ), Про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб (форма 9-ДС), Про зайнятість і працевлаштування інвалідів (форма 10-ПІ), Про квартирну чергу та надання житлових приміщень (форма 4-ЖФ), Інформація про попит на робочу силу, вакансії.
  • Документи (акти, постанови, рішення, накази, довідки, доповідні та пояснювальні записки, висновки, листи) службових перевірок та розслідувань.
  • Документи (доповіді, огляди, звіти, відомості, довідки) про організацію роботи кадрів та відділів.
  • Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені в разі зміни керівника установи.
  • Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені у разі зміни посадових та матеріально-відповідальних осіб.
  • Документи (подання, клопотання, автобіографії, особові листки з обліку кадрів, витяги з рішень тощо) про представлення до нагородження державними, відомчими нагородами, присвоєння почесних звань, присудження премій.
  • Документи (графіки, заяви. відомості) про надання та використання щорічних, творчих, соціальних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати.
  • Документи кадрового резерву працівників апарату суду.
  • Журнал передачі гербової потачки, печаток та штампів.
  • Експертні висновки комплексної системи захисту інформації (КСЗІ).
  • Атестати відповідності КСЗІ.
  • Обліково-інформаційні (обліково-статистичні) картки на справи, які утворюються в апеляційній інстанції, алфавітні покажчики до них.
  • Журнали передачі справ суддям.
  • Журнали видачі справ для ознайомлення.
  • Контрольний журнал судових справ і документів, переданих для розгляду судді.
  • Журнал видачі копій документів із судових справ.
  • Журнал обліку речових доказів.
  • Журнал обліку руху документів по кримінальним справам та провадженням.
  • Картотека судових справ та алфавітні покажчики.
  • Журнал обліку заяв і скарг громадян.
  • Журнал реєстрації вихідної кореспонденції.
  • Провадження по зверненням громадян відносно суддів місцевих судів Кіровоградської області.
  • Журнал реєстрації ВССУ (вхідний).
  • Журнал реєстрації вхідної загальної кореспонденції.
  • Журнал реєстрації вихідної загальної кореспонденції.
  • Журнал реєстрації цивільних справ.
  • Журнал реєстрації адміністративних справ.
  • Журнал реєстрації кримінальних справ.
  • Розносна книша.
  • Реєстри на відправлену рекомендовану кореспонденцію.
  • Реєстри на відправлену просту кореспонденцію.
  • Реєстри на відправлення посилок.
  • Журнал обліку замовлень на виконання розмножувальних робіт.
  • Протоколи засідань експертної комісії суду.
  • Справа фонду (історична і тематична довідка до фонду, акти приймання про результати перевірок наявності й стану документів, акти про вилучення документів для знищення, про нестачу й невиправні пошкодження документів, акти про видачу справ у тимчасове користування, огляди фондів, списки, аркуші, картки фондів).
  • Акти про знищення документів тимчасового зберігання.
  • Журнал обліку надходження й вибуття документів з архіву.
  • Журнал реєстрації видачі документів з архіву.
  • Реєстраційний журнал спостережень за станом температурно-вологісного режиму зберігання архівних документів.
  • Журнал обліку дисків з фонограмами судових засідань.
  • Документи (особові рахунки, зведені відомості, таблиці, розрахунки) про потребу в матеріалах і обладнанні. Контролі про наявність, списання та потреби інформатизації, легалізації, рухомого та нерухомого майна, обладнання і предметів довгострокового користування.
  • Листування про організацію і функціонування сторожової охорони.
  • Журнал видачі печаток і штампів, суддівських мантій та знаків.
  • Обліково-статистичні картки по балансових рахунках установи, а також оборотні відомості на кожного працівника суду.
 2. З наказом ознайомити суддів та працівників апарату апеляційного суду.
 3. Головному спеціалісту Плисці В.В. розмістити текст наказу на офіційному веб-порталі апеляційного суду Кіровоградської області.
 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова Апеляційного суду

Кіровоградської області                                                                                                                                                     В.В. Драний