Задати питання
flag Судова влада України

Правила та графік прийому громадян керівництвом суду

 

ПРАВИЛА

  прийому громадян 

   в Апеляційному суді Кіровоградської області

  1.    Загальні положення

  1.1. Правила визначають основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в Апеляційному суді Кіровоградської області (далі – суд).

 1.2. Основними завданнями посадових осіб суду, які здійснюють прийом громадян, є забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення та сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими вони звертаються до суду, відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції суду.

 1.3. Посадові особи суду, які здійснюють прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про звернення громадян», «Про державну службу», Положенням про апарат суду та цими Правилами.

  1. Організація особистого прийому громадян

  2.1. Загальна організація роботи щодо проведення особистого прийому громадян у суді покладається на помічника судді апеляційного суду, або іншу особу визначену усним розпорядженням  керівника апарату суду, який здійснює організацію прийому громадян та отримує довідкову інформацію від працівників апарату суду у разі необхідності.

   2.2. З метою забезпечення умов для реалізації громадянами свого конституційного права на звернення прийом громадян здійснюється Головою суду та заступниками Голови суду.  

  2.3. Особистий прийом громадян здійснюється в порядку черговості.

 2.4. Громадянин, який прийшов на прийом повинен мати при собі паспорт чи інший документ, який посвідчує особу, для його реєстрації після проходження рамки метало-детектора до приміщення апеляційного суду у працівника підрозділу спеціальної судової міліції.

 2.5. Під час реєстрації громадянина на особистий прийом з’ясовується його прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та роботи, зміст порушеного ним питання, до яких посадових осіб чи органів він звертався з цього питання і яке було прийнято рішення.

2.6. Інформація про порядок, графік особистого прийому громадян розміщується на веб-сайті суду та на інформаційному стенді в доступному місці для вільного огляду громадянами.

2.7. Працівник апарату суду, який здійснює супровід прийому Головою суду чи його заступником про скаржника, опрацьовує документи, що подаються громадянином для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).

 2.8. Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що  носять суто особистий характер і не стосуються його звернення.

 2.9. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово.

 2.10. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері, громадяни категорії «Діти війни» та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

  3.Порядок проведення особистого прийому громадян

  3.1. Працівник апарату суду забезпечує прийом громадян протягом визначеного графіком часу відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку суду.

 3.2. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

 3.3. Особистий прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюються на загальних підставах, а у разі потреби – за участю перекладача.

 3.4. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.

 3.5. У разі необхідності працівник апарату суду вправі вимагати документи, що посвідчують особу заявника, або підтверджують повноваження на представництво інтересів іншої особи.

 3.6. Працівник апарату суду під час особистого прийому громадян розглядає матеріали, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення, в межах компетенції.

 3.7. Подане громадянином під час особистого прийому письмове звернення розглядається та реєструється згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

 3.8. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції суду, посадова особа роз’яснює, до якого органу державної влади або управління, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, по можливості, сприяє в цьому (повідомляє адресу, номер телефону тощо).

 3.9. Повторний прийом з питань, що вже розглядалися в суді, проводиться в тому випадку, якщо порушене питання не було вирішено по суті.

 3.10. У разі повторного звернення вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали. Надаються можливі роз’яснення та необхідна допомога, в межах компетенції.

 3.11. До Журналу обліку особистого прийому громадян вносяться дані про особу, яка звернулася, короткий зміст звернення, результат його розгляду, інформація про реєстрацію звернення у відділі опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції канцелярії. Інформація щодо звернень, поданих на особистому прийомі, доводиться до відома керівництва апарату Суду щоквартально.

 4.Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян

4.1. Посадові особи апарату суду несуть юридичну відповідальність, передбачену законодавством України, за недотримання вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» тощо.

 

         Прийом громадян відбуватиметься у приміщенні Апеляційного суду Кіровоградської області.

 

ГРАФІК

особистого прийому громадян керівництвом

апеляційного суду Кіровоградської області:

 

 

 дні та години прийому

 

 Голова

 Апеляційного суду

 Кіровоградської області

 Драний

 Валерій Вікторович


 

кожна

середа місяця

з  9.00 до 13 .00

 

(приміщення суду)

вулиця Верхня Пермська, 2

м. Кропивницький 25006

     

Прийом заступником голови Апеляційного суду Кіровоградської області  здійснюється у відповідності до графіку лише за відсутності голови апеляційного суду згідно наказу про покладення виконання обов’язків у приміщенні суду.

 В Апеляційному суді Кіровоградської області створено службу особистого приймання громадян.

Відповідно до наказу голови Апеляційного суду Кіровоградської області № 280-ЗП від 5 листопада 2012 року, з  метою створення оптимальних умов для реалізації громадянами своїх законних прав та інтересів, а також виключення передумов для незаконного впливу на суддів, в апеляційному суді Кіровоградської області створено службу особистого приймання громадян.

Кожної середи з 9 до 13 години приймання громадян здійснюватимуть:

Керівник апарату Карауш Т.О. – з питань організації роботи апарату апеляційного суду;

Начальник відділу діловодства та обліку звернень громадян-канцелярія Большакова С.В. з питань роботи з вхідною/вихідною кореспонденцією, ведення діловодства та обліку звернення громадян;

Начальник відділу забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах   Висоцька Л.О. з питань діяльності судової колегії у цивільних справах, з підготовки та проведення судових засідань по цивільним справам;

Начальник відділу  забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах Воропай Н.А. - з питань діяльності судової колегії у кримінальних справах, з підготовки та проведення судових засідань по кримінальним справам.

З питань роботи апеляційного суду особистий прийом громадян здійснюється головою суду Драним В.В. - кожної середи місяця з 09 до 13 години в порядку черговості.

  Телефон приймальні для довідок: 0522-24-56-63